KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Zapraszam do niezwykłej, barwnej części Ukrainy na pograniczu Wołynia i Podola, w okolice historycznie najdalej wysuniętych granic Królestwa Polskiego - tam, gdzie granic przed Turkami bronili Rodacy w twierdzach Kamieńca Podolskiego i Chocimia, tam gdzie wiją się jarami i wąwozami rzeki Zbrucz i Smotrycz, wpadając do ogromnego Dniestru. Te wyjątkowe tereny to jedyny w zach. części Ukrainy Park Narodowy. Na granicy tego parku leży wyjątkowa wieś: Iwane–Puste, Centr Zemli ;-)