KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Ubezpieczenia - turystyczne i UKR


Naszym uczestnikom w standardzie oferujemy ubezpieczenie turystyczne.

Informujemy też o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży w razie nieprzewidzianych, nieszczęśliwych wydarzeń życiowych.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
    Dla wszystkich uczestników wypraw, Arsoba Travel wykupuje ubezpieczenie podróżne w zakresie: kosztów leczenia zagranicznego do wysokości min. 30000 euro, kosztów ratownictwa do wysokości 5000 euro, następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości min. 3000 euro, ubezpieczenia bagażu podróżnego do wysokości 300 euro - na cały okres trwania imprezy.
    Pakiet ubezpieczeniowy w razie konieczności można dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników, korzystając z ubezpieczeń dodatkowych w takich zakresach, jak na przykład ochrona podczas aktywności sportowych, na wypadek następstw chorób przewlekłych wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej, czy na wypadek kradzieży drobnych rzeczy osobistych.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

    Informujemy, że istnieje możliwość zabezpieczenia się przed stratą finansową w przypadku rezygnacji z podróży z powodu nieszczęśliwych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, śmierć osoby bliskiej, nieszczęśliwy wypadek i nagłe zachorowanie, komplikacje związane z ciążą lub przedwczesny poród, poważna szkoda na mieniu, poważne zdarzenie losowe uniemożliwiające wyjazd (jak pożar, włamanie, zalanie mieszkania), czy utrata pracy.
   
Dla takich wypadków towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, w tym odwołania wyjazdu, przerwania podróży, anulowania biletów na transport oraz rezygnacji z noclegów. W zależności od towarzystwa i pakietu, ubezpieczenia różnią się zakresem, sumą i ceną.
    W celu poznania szczegółów oraz zawarcia umowy należy skontaktować się z wybranym ubezpieczycielem. Takie ubezpieczenia oferują m.in. TU Europa, Warta i AXA.
    Istotne jest rozważenie wykupienia ubezpieczenia i podjęcie decyzji przed podpisaniem umowy z Arsoba Travel, ponieważ umowę z ubezpieczycielem trzeba zawrzeć do kilku dni po podpisaniu umowy z organizatorem podróży.