KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Ubezpieczenia - turystyczne i UKR


Naszym uczestnikom w standardzie oferujemy bardzo dobre podróżne ubezpieczenie turystyczne.
Informujemy też o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży w razie nieprzewidzianych, nieszczęśliwych wydarzeń życiowych.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
    Dla wszystkich uczestników naszych wypraw i wycieczek,
na cały okres trwania imprezy wykupujemy ubezpieczenie podróżne turystyczne, zawierające opcję zachorowania na COVID 19: koszty leczenia, ratownictwa i transportu, ochrona w zakresie Covid 19 (300.000 zł), pomoc w podróży Assistance 24h (300.000 zł), następstwa nieszczęśliwych wypadków (25.000 zł), OC (100.000 zł) i bagaż podróżny (2000 zł); ubezpieczenie jest z opcją chorób przewlekłych oraz zdarzeń pod wpływem alkoholu.
    Pakiet ubezpieczeniowy w razie konieczności można dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników, korzystając z ubezpieczeń dodatkowych w takich zakresach, jak na przykład ochrona podczas aktywności sportowych.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

    Informujemy, że istnieje możliwość zabezpieczenia się przed stratą finansową w przypadku rezygnacji z podróży z powodu nieszczęśliwych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, śmierć osoby bliskiej, nieszczęśliwy wypadek i nagłe zachorowanie, komplikacje związane z ciążą lub przedwczesny poród, poważna szkoda na mieniu, poważne zdarzenie losowe uniemożliwiające wyjazd (jak pożar, włamanie, zalanie mieszkania, czy też zachorowanie na COVID-19), czy utrata pracy.
   
Dla takich wypadków towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (UKR), w tym odwołania wyjazdu, przerwania podróży, anulowania biletów na transport oraz rezygnacji z noclegów. W zależności od towarzystwa i pakietu, ubezpieczenia różnią się zakresem, sumą i ceną.
    W celu poznania szczegółów oraz zawarcia umowy należy skontaktować się z wybranym ubezpieczycielem. Takie ubezpieczenia oferują m.in. TU Europa, Warta, Signal Iduna i AXA.
    Istotne jest rozważenie wykupienia ubezpieczenia i podjęcie decyzji przed podpisaniem umowy, ponieważ umowę z ubezpieczycielem trzeba zawrzeć do kilku dni po podpisaniu umowy z organizatorem podróży.