KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Ubezpieczenia - turystyczne i UKR


Naszym uczestnikom w standardzie oferujemy bardzo dobre podróżne ubezpieczenie turystyczne.

Informujemy też o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży w razie nieprzewidzianych, nieszczęśliwych wydarzeń życiowych.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
    Dla wszystkich uczestników naszych wypraw i wycieczek, wykupujemy ubezpieczenie podróżne w zakresie: kosztów leczenia zagranicznego do wysokości minimum 30000 euro, kosztów ratownictwa do wysokości 5000 euro, następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości min. 3000 euro, ubezpieczenia bagażu podróżnego do wysokości 300 euro - na cały okres trwania imprezy.
    Pakiet ubezpieczeniowy w razie konieczności można dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników, korzystając z ubezpieczeń dodatkowych w takich zakresach, jak na przykład ochrona podczas aktywności sportowych, czy na wypadek następstw chorób przewlekłych wymagających natychmiastowej opieki lekarskiej przed zakończeniem podróży zagranicznej.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

    Informujemy, że istnieje możliwość zabezpieczenia się przed stratą finansową w przypadku rezygnacji z podróży z powodu nieszczęśliwych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, śmierć osoby bliskiej, nieszczęśliwy wypadek i nagłe zachorowanie, komplikacje związane z ciążą lub przedwczesny poród, poważna szkoda na mieniu, poważne zdarzenie losowe uniemożliwiające wyjazd (jak pożar, włamanie, zalanie mieszkania), czy utrata pracy.
   
Dla takich wypadków towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (UKR), w tym odwołania wyjazdu, przerwania podróży, anulowania biletów na transport oraz rezygnacji z noclegów. W zależności od towarzystwa i pakietu, ubezpieczenia różnią się zakresem, sumą i ceną.
    W celu poznania szczegółów oraz zawarcia umowy należy skontaktować się z wybranym ubezpieczycielem. Takie ubezpieczenia oferują m.in. TU Europa, Warta i AXA.
    Istotne jest rozważenie wykupienia ubezpieczenia i podjęcie decyzji przed podpisaniem umowy z Arsoba Travel, ponieważ umowę z ubezpieczycielem trzeba zawrzeć do kilku dni po podpisaniu umowy z organizatorem podróży.