KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Zaproszenie na III filmową Wiosenną Nawałnicę


Zapraszamy na III pieszy rajd na orientację
FILMOWAWiosenna Nawałnica
16 kwietnia 2011...

KIEDY:
16 kwietnia 2011 (sobota)


GDZIE:
Na terenie gmin Kalisz Pomorski i Tuczno
(woj. zachodniopomorskie), w odległości około 110 km na wschód od Szczecina, na terenie Pojezierza Drawsko-Pomorskiego i Wałeckiego.

START RAJDU:
Kalisz Pomorski, budynek socjalny przy boisku "Orlik 2012" przy LO, ul. Wolności 16 (trasa podstawowa i krótka).
Tuczno, Gościniec Dobrawa, ul. Mickiewicza 8 (trasa krótka).
META rajdu: .................   ;)

P R O G R A M    I M P R E Z Y:
w godz. 9:00-10:00 – zgłoszenie przybycia na starcie rajdu w Kaliszu Pomorskim (na trasę podstawową).
godz. 10:00 - odprawa organizacyjna przed rajdem.
od godz. 10:10 – startowanie Uczestników/Zespołów rajdu (na trasę podstawową).
      w godz. 11:30 - 12:00 – zgłoszenie przybycia na starcie rajdu w Kaliszu Pomorskim (na trasę krótką).
      12:00 – start rajdu (trasa krótka).
            w godz. 12:30 - 13:00 – zgłoszenie przybycia na starcie rajdu w Tucznie (na trasę krótką).
            13:00 – start rajdu (trasa krótka). 

Wieczorem na mecie rajdu – ogłoszenie zwycięzców rajdu obu tras, rozdanie nagród i pamiątek rajdowych, ognisko z kiełbaskami,
BAL  FILMOWY z konkursami m.in. na najlepszy kostium filmowy i in.
Możliwość powrotu autobusem do Kalisza Pomorskiego.
Nocleg dla Uczestników rajdu spoza gmin Kalisz Pom. i Tuczno.
Pożegnanie po śniadaniu.

I N F O R M A C J E    O R G A N I Z A C Y J N E:

1. Trzecia edycja „Wiosennej nawałnicy” to impreza turystyczno-przygodowa z rodzaju InO (impreza na orientację) - PIESZY RAJD NA ORIENTACJĘ O FILMOWYM CHARAKTERZE. Nazewnictwo punktów kontrolnych oraz przebrania i atrakcje nawiązywać będą do stylistyki i postaci ze znanych filmów.
Uwaga! Każdy Uczestnik rajdu musi zgłosić się na start w przebraniu nawiązującym do stylistyki i postaci ze znanych filmów, albo przynajmniej powinien być wyposażony w jakieś filmowe gadżety.

    W tym roku przygotowaliśmy dwie trasy:
- TRASA PODSTAWOWA ok. 37 km, punkty kontrolne trudniejsze do odnalezienia. Trasa dla osób z zacięciem turystycznym i orientacją w terenie. Start w Kaliszu Pomorskim.
- TRASA KRÓTKA ok. 18 km, łatwiejsze do odnalezienia punkty kontrolne. Trasa dostępna dla wszystkich, także dla rodzin z dziećmi i młodzieży. Dwa punkty startowe: w Kaliszu Pomorskim oraz w Tucznie (jedna trasa).
    Na trasie podstawowej Uczestnicy mogą spodziewać się różnych atrakcji i utrudnień (szczegóły w Regulaminie Rajdu), spośród których wymienimy takie jak:
- operujące grupy błąkających się postaci żywcem wyjętych z filmu,
- operujące grupy zdesperowanych reżyserów, którym fikcja miesza się z realem,
- fałszywe lampiony na punktach kontrolnych,
- różne przeszkody i spowalniacze,
- zadania za które zyskać będzie można dodatkowe punkty.

    Na trasie podstawowej przewidziany jest tzw. PUNKT STOP - czyli przerwa "na zmianę rolki filmu", w której serwować będziemy gorącą zupę.
Obie trasy będzie można pokonywać pojedyńczo lub w zespołach do 4 osób.
Udział w rajdzie mogą wziąć osoby dorosłe oraz niepełnoletnie, pod opieką osoby powyżej 21 roku życia, po podpisaniu stosownego oświadczenia.

2. Zasady rajdu, informacje organizacyjne i in. opisane są szczegółowo w REGULAMINIE RAJDU (do pobrania na dole strony).

3. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (do pobrania na dole strony) należy wypełnioną wysłać niezwłocznie drogą mailową lub pocztą tradycyjną (adresy podane w Karcie). Można także zgłaszać się telefonicznie (telefony na dole strony). Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie będą przyjmowane do dn. 10 kwietnia. Po upływie tego terminu tylko warunkowo, w zależności od możliwości oraz ilości zgłoszeń.

4. Organizatorami Rajdu są: Klub Podróżników Arsoba Travel, Gościniec Dobrawa i Gmina Kalisz Pomorski, przy patronacie i wsparciu Burmistrza Gminy Tuczno, filmowego serwisu internetowego Stopklatka.pl oraz firmy Bruno Tassi Północ.
    Burmistrzowie Kalisza Pomorskiego i Tuczna, biuro wypraw trampingowych Arsoba Travel oraz serwis internetowy Stopklatka.pl fundują dla pierwszych 3 ekip z tras podstawowej i 3 ekip z trasy krótkiej wartościowe nagrody. Poza tym dla wszystkich uczestników rajdu przewidujemy prezenty.

5. Dojazd:
- Pociągiem: ze Stargardu Szczecińskiego. Poranny szynobus odjeżdża ze Stargardu Szczecińskiego o godz. 8:45 i przyjeżdża na końcową stację trasy (Kalisz Pomorski Miasto) o godz. 10:11. Niestety, podobno 16 kwietnia ma kursować zastępcza komunikacja autobusowa, w związku z czym przyjazd autobusu może nastąpić później. Ewentualne spóźnienie na odprawę organizacyjną zostanie usprawiedliwione.
- Autobusem pks: na trasie drogi krajowej nr 10 regularnie kursują autobusy.
- Sugerujemy przyjazd własnym środkiem transportu. Im większa grupa, tym taniej. Dojazd ze Szczecina - prosto drogą główną nr 10.
Uwaga: nadmiarowe bagaże oraz środki transportu zostaną w czasie trwania rajdu bezpiecznie przetransportowane z punktu startu na metę.
Powrót: sugerujemy po noclegu, w niedzielę. Jeździ pociąg, autobusy.
Osoby pragnące wrócić do Kalisza Pomorskiego wieczorem w dniu rajdu, będą mogły wrócić wynajętym w tym celu autobusem.

6. Nocleg po rajdzie:
Na mecie rajdu każdy Uczestnik spoza gmin Kalisz Pomorski i Tuczno znajdzie miejsce do spania.
Oferujemy:
- noclegi na łóżkach w pokojach 2-4 osobowych (trzeba mieć własny śpiwór),
- miejsca na podłodze w sali zbiorowej (trzeba mieć własną karimatę i śpiwór),
- miejsca na zewnątrz do postawienia własnego namiotu.
Prosimy się określać w karcie zgłoszeniowej. Nocleg jest bezpłatny.

7. Wpisowe:
Impreza ma charakter niekomercyjny, a symboliczne "wpisowe" służy pokryciu kosztów organizacyjnych i materiałów, związanych z przygotowaniem trasy, mapy, punktów kontrolnych i in., zapewnieniu wody/napojów energetycznych, ciepłego posiłku na punkcie "stop" trasy podstawowej, kiełbasek na wieczorne ognisko dla wszystkich. Uczestnicy docierają na start rajdu na własny koszt.
Wpisowe wynosi:
25 zł - na trasę podstawową,
10 zł - na trasę krótką.
Wpisowe prosimy wpłacać przelewem na konto:
Jerzy Arsoba
ul. Brzozowa 4/7
78-540 Kalisz Pomorski
bank: Citi Handlowy
Nr 34 1030 0019 0109 8518 0288 0219
tytuł wpłaty: RAJD, IMIONA i NAZWISKA osób za które jest wpłacone wpisowe.
Możliwe będzie także zapłacenie wpisowego na starcie rajdu, choć wtedy nie możemy zagwarantować wszystkich świadczeń.

            L I S T A    Z G Ł O S Z O N Y C H    U C Z E S T N I K Ó W  (poniżej kolejność przypadkowa) :

    T R A S A  P O D S T A W O W A, zbiórka w Kaliszu Pomorskim  ::

Katarzyna Anosowicz, Szczecin
Jerzy Cyran, Szczecin

Kamila Tatoń, Szczecin
Daniel Bebko, Szczecin
Karol Magdziarz, Lubanowo

Mateusz Czyszkiewicz, Szczecin
Marta Zieniuk, Szczecin

Jarosław Grabaszewski, Borzytuchom

Piotr Grabaszewski, Borzytuchom

Magdalena Krauwicka, Poznań
Rafał Krauwicki, Poznań

Piotr Korowiec, Szczecin

Tomasz Kowalski, Bydgoszcz

Grzegorz Kilar, Myślibórz
Robert Waś, Myślibórz

Paweł Krzewicki, Szczecin

Przemysław Lewandowski, Gryfino

Sławomir Putresza, Szczecin

Sebastian Rożko, Gryfino

Krzysztof Skrzypiński, Szczecin
Agnieszka Strzelecka, Szczecin

Sylwia Zawadzka, Szczecin
Dominik Zawadzki, Szczecin

Marcin Kowalik, Szczecin

Przemysław Rumbuć, Szczecin

Dominik  Smulski, Widuchowa

Mateusz Tatol, Myślibórz

    T R A S A  K R Ó T K A,
zbiórka w Kaliszu Pomorskim ::

Jowita Hurka, Kalisz Pomorski
Gabriela Stempień, Kalisz Pomorski
Grzegorz Stempień, Kalisz Pomorski
Alicja Bulkiewicz, Kalisz Pomorski

Magdalena Płuciennik, Kalisz Pomorski
Beata Kopeć, Kalisz Pomorski
Urszula Miłoszewska, Kalisz Pomorski
+ grupa dzieci

    T R A S A  K R Ó T K A, zbiórka w Tucznie ::

Marta Dokurno, Wałcz
Emilia Szymańska, Choszczno

Natalia Rutkiewicz, Szczecin
Grzegorz Dokurno, Choszczno
Maciej Broniszewski, Szczecin

Marcin Czepczarz, Maszewo
Marta Czepczarz, Drawno

Bartosz Kozakiewicz, Szczecin
Maria Kozakiewicz, Szczecin
Marcin Woźniak, Pyrzyce

Artur Piskała, Szczecin
Iwona Piskała, Szczecin
Maria Piskała, Szczecin
Wiktoria Pijanowska, Szczecin
Piotr Wilanowski, Szczecin

Krzysztof Sokołowski, Szczecin
Magdalena Sokołowska, Szczecin

Jacek Witczak, Gryfice
Ewa Zdrozis, Gryfice

Bartłomiej Doba, Police
Katarzyna Szkaplewicz-Doba, Police
Agnieszka Myszor, Szczecin

Adam Maślanka, Szczecin
Leszek Chojnacki, Szczecin

        oraz Piotr, Joanna, Ola, Tatiana, Elwira, Julia, Kamila, Jola, Iza, Leszek

D o   z o b a c z e n i a   n a   f i l m o w e j   W i o s e n n e j   N a w a ł n i c y !


Kontakt:
Jerzy Arsoba
tel. kom. 601 725 390
e-mail:
jerzy@arsobatravel.pl
Joanna Urban
tel. kom. 603 405 550
e-mail:
joanna@arsobatravel.pl